Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων: Ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 με 14:00 διεξήχθησαν οι εκλογές
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων για την
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων Μαθητών και
Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι εκλογές διενεργήθηκαν από Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

α) Πούλο Δημήτρη ως Πρόεδρο,
β) Παναγοπούλου Ασημίνα ως Γραμματέα και
γ) Τσότρα Σταμάτη ως Μέλος,
που εξέλεξε η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
στις 29-01-2023.

Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (10-02-2013) κατατέθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αναστασοπούλου Λίνα – Άννα
2. Γκίκα Ελένη
3. Καρακιουλάφη Χριστίνα
4. Μαυρίδου Εύα
5. Μεϊμάρογλου Κατερίνα
6. Πλειώνη Κατερίνα
7. Σουλδάτος Νεκτάριος
8. Σπύρου Θωμάς
9. Τερζόπουλος Παναγιώτης
10. Τουμπανάκη Βασιλική

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1. Καρακιουλάφη Χριστίνα
2. Μαυρίδου Εύα
3. Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία
4. Τζιόλας Κωνσταντίνος
5. Φραγκούλης Δημήτρης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κυριαζόπουλος Γρηγόρης
2. Κυρλάκη Βασιλική
3. Ντάντου Σωτηρία

Από τις καταστάσεις των μαθητών του σχολείου προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών
που φοιτούν στο σχολείο είναι 311. Κατά την ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν 169
οικονομικά τακτοποιημένοι γονείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 151μαθητές.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν στην κάλπη 169 ψηφοδέλτια, όσοι
και οι ψηφίσαντες γονείς. Εξ αυτών 165 ήταν έγκυρα, 1 ήταν άκυρο όσον αφορά στο
τμήμα της «Ελεγκτικής Επιτροπής» και 3 ήταν εξ ολοκλήρου άκυρα.

Μετά την καταμέτρηση των σταυρών έλαβαν για τα αντίστοιχα όργανα τα παρακάτω:

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αναστασοπούλου Λίνα – Άννα 53 ψήφους
2. Γκίκα Ελένη 51 ψήφους
3. Καρακιουλάφη Χριστίνα 49 ψήφους
4. Μαυρίδου Εύα 66 ψήφους
5. Μεϊμάρογλου Κατερίνα 35 ψήφους
6. Πλειώνη Κατερίνα 46 ψήφους
7. Σουλδάτος Νεκτάριος 33 ψήφους
8. Σπύρου Θωμάς 26 ψήφους
9. Τερζόπουλος Παναγιώτης 48 ψήφους
10. Τουμπανάκη Βασιλική 38 ψήφους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1. Καρακιουλάφη Χριστίνα 88 ψήφους
2. Μαυρίδου Εύα 100 ψήφους
3. Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία 121 ψήφους
4. Τζιόλας Κωνσταντίνος 93 ψήφους
5. Φραγκούλης Δημήτρης 41 ψήφους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κυριαζόπουλος Γρηγόρης 58 ψήφους
2. Κυρλάκη Βασιλική 47 ψήφους
3. Ντάντου Σωτηρία 49 ψήφους

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα εκλέγονται:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτικά μέλη οι:

1. Μαυρίδου Εύα
2. Αναστασοπούλου Λίνα – Άννα
3. Γκίκα Ελένη
4. Καρακιουλάφη Χριστίνα
5. Τερζόπουλος Παναγιώτης
6. Πλειώνη Κατερίνα
7. Τουμπανάκη Βασιλική

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Μεϊμάρογλου Κατερίνα
2. Σουλδάτος Νεκτάριος
3. Σπύρου Θωμάς

Για την Ένωση Γονέων οι:

1. Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία
2. Μαυρίδου Εύα
3. Τζιόλας Κωνσταντίνος
4. Καρακιουλάφη Χριστίνα
5. Φραγκούλης Δημήτρης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή οι:

1. Κυριαζόπουλος Γρηγόρης
2. Ντάντου Σωτηρία
3. Κυρλάκη Βασιλική

Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στην πλειοψηφίσασα σύμβουλο του Δ.Σ. το παρόν
Πρακτικό μαζί με το εκλογικό υλικό (κατάσταση ψηφισάντων, ψηφοδέλτια) για να
προωθηθούν από το Δ.Σ. όπως και όπου ορίζει ο Νόμος και να συγκαλέσει τους
εκλεγέντες για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

……………………………………………………………….., ……. /……. /……..

Η Εφορευτική Επιτροπή:

Πρόεδρος                                 Γραμματέας                                                  Μέλος
Πούλος Δημήτρης                 Παναγοπούλου Ασημίνα                            Τσότρας Σταμάτης

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Δείτε επίσης