ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 / ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ή ΓΡΑΠΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Καλή σας ημέρα,

σας προωθούμε ενημερωτικό μήνυμα του ΥΠΑΙΘ για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2024, όπως μας προωθήθηκε από τον Διευθυντή του Πρότυπου ΓΕΛ Αναβρύτων, και, με την ευκαιρία, ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα παιδιά σας!

From: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ <[email protected]>
Sent: Monday, December 4, 2023 3:48 PM
To: Subject: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 / ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ή ΓΡΑΠΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Προς: Διευθυντές/ντριες  Δημοσίων και Ιδιωτικών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

«Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βάσει του Ν. 3699/2008, στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έτους 2024».

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: Φ.251/136784/2023 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήματα Α΄ και Β΄- του ΥΠΑΙΘΑ,  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι :

1)  η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων οι οποίοι εξετάζονται προφορικά ή γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης είναι έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

Εξαίρεση έχουμε στην περίπτωση προσφυγής των γονέων ή κηδεμόνων στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) όπου η προθεσμία είναι το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2024.

2)     Θα πρέπει:

 1. i. να ενημερώσετεόλους τους μαθητές της τελευταίας τάξηςγια την εγκύκλιο, οι οποίοι στην συνέχεια θα υπογράψουν και σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση της εγκυκλίου.
 2. ii. να ορίσετε έναν καθηγητή στον οποίο θα απευθύνονται οι μαθητές προκειμένου να πληροφορούνται για θέματα της εν λόγω εγκυκλίου.

iii. να ελέγξετε προσεκτικά τις γνωματεύσεις που σας καταθέτουν οι υποψήφιοι προκειμένου να είναι σύμφωνες με την ανωτέρω εγκύκλιο. Γνωματεύσεις οι οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στο άρθρο 1 της αριθ. Φ.251/22806/Α5/2021 (ΦΕΚ 897, Β΄) Υ.Α. δεν γίνονται δεκτές (π.χ. γενικές μαθησιακές δυσκολίες).

Επισημαίνεται ότι:

1)   Σύμφωνα με την § αθ’, άρθρο 11 του Ν. 4823/2021, τα ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ., από 03-08-2021, έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδουν γνωματεύσεις για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών.

2)     Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) έως 03-08-2021και φέρουν την υπογραφή:

α)  της Επιστημονικής Ομάδας διάγνωσης και

 β)  του Διευθυντή/ντριας του Κέντρου,  εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, με νέο mail που θα σας αποσταλεί θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αποστολής των αιτήσεων και των γνωματεύσεων των υποψηφίων που ζητούν γραπτή εξέταση σε ξεχωριστή αίθουσα με παράταση χρόνου καθώς και των προφορικά εξεταζόμενων.

Επισυνάπτονται:

 1. Η με  αριθ.  Φ.251/22806/Α5/2021 (ΦΕΚ 897, Β΄) Υ.Α.
 2. Η με αρ. πρωτ.: Φ.251/2843/Α5/12-1-2023 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήματα Α΄ και Β΄- του ΥΠΑΙΘ,
 3. Υπόδειγμα Αίτησης  για προφορική αξιολόγηση και
 4. Υπόδειγμα Αίτησης  για γραπτή αξιολόγηση.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα εξής:

 1. A)  Εξετάζονται προφορικάοι υποψήφιοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
 2. i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α`) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους

τουλά­χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

 1. ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

 1. v) παρουσιάζουν ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες όπως  δυσλεξία,  δυσγραφία,  δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,  δυσορθογραφία   (όχι  γενικές  μαθησιακές  δυσκολίες).

Β) Εξετάζονται προφορικά οι υποψήφιοι με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ., ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του υποψηφίου λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Γ) Οι υποψήφιοι στο φάσμα αυτισμού εξετάζονται προφορικά ή γραπτά (σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης) ανάλογα με την γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ.

Δ) Εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης οι υποψήφιοι:

 1. με προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω
 2. με προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου (εγκύκλιος αρ. 24479/Δ3/3-3-2023)
 3. με προβλήματα επιληψίας.

Τέλος, όλες οι γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα που ίσχυαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά τον χρόνο αλλαγής σχολικής βαθμίδας, γίνονται αποδεκτές εφόσον σε αυτές δεν προσδιορίζεται χρόνος επαναξιολόγησης.

(Για τυχόν απορίες μπορείτε να καλείτε στο: 210 600 16 63 – Λουΐζα Θεοχάρη, Θώμη Νικολή)

file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20B%20897_%CE%A6251-22806-%CE%915-2021_%20YA.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_13678-2023.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ ΓΙΑ_ ΓΡΑΠΤΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ_ΜΕ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Δείτε επίσης